Mis het niet: de Eva Demaya wandeltocht op zaterdag 21 maart 2020
 
Loop de lente tegemoet op 21 maart aanstaande, in een van de door Eva Demaya georganiseerde wandeltochten. Er zijn 4 verschillende afstanden, dus zowel voor de geoefende als minder geoefende wandelaar wordt een mooie wandeling uitgezet.
Startpunt van de wandelingen is zoals altijd de plantenkas van Fachjan in Honsersdijk. Aanmelden hoeft niet, inschrijving is alleen ter plaatse.
Lees meer op deze site, of kijk op wandel.nl
 
Beroepsopoleiding 2019
 
Het Eva Demaya Centrum biedt eenmaal per jaar aan een tiental jongeren een beroepsopleiding aan.
Door de opleiding verwerven de jongeren vaardigheden en kennis om zelfstandig een beroep uit te oefenen. Zij vestigen zich vaak in hun eigen dorp van herkomst. Lees meer over de nieuwste lichting gediplomeerden.
 
Finales voetbal- en netbalcompetitie 2019
 
Talloze wedstrijden zijn er weer gespeeld door de 117 teams in de voetbal- en netbalcompetities van dit jaar. De teams hebben sportief gestreden voor de eer van spelers en hun gemeenschap, om als winnaar uit de bus te komen.
De competitie is erg populair in Noord Malawi en supporters maken van elke wedstrijd een feestelijke dag. Lees wie dit jaar de winnaars waren en bekijk de foto’s…
 
Bouwproject Luvirischool nadert voltooiing
 
Vlak bij het Centrum is een groots project van start gegaan, de bouw van een middelbare school voor zo’n 300 leerlingen. De bouw zal 2 jaar in beslag nemen en wordt uitgevoerd in een gezamenlijk project met een aannemer, de plaatselijke gemeenschap en het Eva Demaya Centrum. De financiering komt tot stand vanuit de stichting Eva Demaya in Nederland met ondersteuning van de stichting Wilde Ganzen. Lees meer over de goede vorderingen rond de bouw van lerarenhuizen en het administratiegebouw.
 
Met een beetje hulp, water voor landbouw
 
Het verbouwen van producten als maize is in Malawi nog vaak ongewis, droogte, plantziektes of kudden olifanten kunnen een oogst zomaar verwoesten. Soms is een klein beetje hulp alles wat er nodig is om het tij te keren. Lees hoe Canaan dat deed….
 
Nieuwsbrief 40 is uit
 
Het is alweer 20 jaar geleden dat de eerste bouwactiviteiten voor het Centrum in Malawi van start gingen. Vanaf het allereerste begin heeft Jacqueline verslag gedaan van de moeilijkheden en de successen van haar werk en dat van het Centrum met onder meer een periodieke nieuwsbrief. En dat blijft ze doen.
In deze 40ste (!) editie gaat het over financiële ondersteuning aan Christina en andere jongeren om het mogelijk te maken dat zij het onderwijs volgen dat bij hen past en dat hen helpt vooruit te komen. Lees het hele verhaal van Christina in de nieuwsbrief op deze website. Ook eerdere nieuwsbrieven zijn terug te vinden onder het item Archief nieuwsbrieven.
 
Eva Demaya Centrum en Eva Demaya stichting: Wie zijn we en wat doen we
 
Het Eva Demaya Centrum zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Het Eva Demaya Centrum is gestart vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede (zorg voor de) gezondheid. Met de steun van lokale instanties is een centrum gebouwd, bestaande uit diverse gebouwen. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie en er werken circa 60 mensen voor het centrum.
Het werk van het Eva Demaya Centrum wordt mogelijk gemaakt door vele donoren en sponsoren, in Nederland en daarbuiten. Deze financiële ondersteuning van het Centrum wordt georganiseerd door de gelijknamige Eva Demaya Stichting in Nedeland. De Stichting zorgt voor publiciteit en acties om fondsen te werven. Deze website wordt verzorgd door de Stichting en geeft informatie over het wel en wee op het Centrum en over de diverse activiteiten voor fondsenwerving.
Lees meer over het werk van het Eva Demaya Centrum in Malawi of steun actief het werk in Malawi als donateur of via een gift